Ogłoszenia wyróżnione
Najnowsze ogłoszenia
- Operator wózków jezdniowych kategoria II WJO (widłowe)
Cena: 350zł
W cenie szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem, seminarium bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych, certyfikaty w języku polskim oraz angielskim na pięć typów wózków ( naładownych, unoszących, podnośnikowych- widłowych, ciągnikowych, specjalnych), egzamin przed komisją Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej. Uprawnienia ważne na terenie całej Unii Europejskiej.


- Operator żurawia kategoria IIŻ - Szkolenia w zakresie obsługi żurawia (tzw. HDS, przeładunkowego) oraz przenośnego na przyczepie (tzw. żurawie leśne )
Cena: 750zł (wraz z egzaminem)
W cenie szkolenia zapewniamy: egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, powtórka przed egzaminem.


- Operatora pilarek łańcuchowych - spalinowych
Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień pilarza.
Celem Seminarium jest: uzyskanie uprawnień do obsługi Pilarek Łańcuchowych- Mechanicznych przy pracach w budownictwie i utrzymaniu zieleni wycince drzew przy drogach poza lasami państwowymi.
Plan szkolenia zgodny jest z programem Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Kurs obsługi pilarek łańcuchowych - spalinowych składa się z częsci teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu pilarza zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W trakcie trwania szkolenia pilarzy uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.
Cena: 400zł
W cenie szkolenia zapewniamy materiały wykładowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne, certyfikaty oraz egzamin przed powołaną przez nas komisją MGiPS.


- Operator podestów
Czas trwania szkolenia: 3-4 dni z egzaminem
Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome
(podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Tematyka szkolenia:
- znajomością budowy dźwignicy,
- umiejętnością obsługi,
- znajomością przepisów dozoru technicznego,
- znajomością przepisów BHP.
Rodzaje uprawnień
uprawnienia kat. I P:
- podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe)
- podesty ruchome przewoźne (tzw. pająki podczepiane pod samochód),
- podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe - podnośniki koszowe).
Warunki ukończenia na seminarium
- ukończone 18 lat
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem
lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
- badania wysokościowe
Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego
Cena: 750 brutto wraz z egzaminem UDT od osoby w zależności od ilości urządzeńSzkolenie BHP
Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ważne jest przez okres 5 lat od daty
odbycia szkolenia.
Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych ważne jest przez okres 6 lat od daty odbycia
szkolenia.
Szkolenie BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ważne jest przez okres 3 lat, a
na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia
pracowników ważne jest rok.
Koszt szkolenia BHP dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami - 200 zł
Koszt szkolenia BHP dla pracownika - 100 złKurs i egzamin na uprawnienia energetyczne - Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3 E i D.

Szkolenie na uprawnienia energetyczne przeznaczone jest dla osób zatrudnianych na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci:
- elektroenergetycznych - Grupa 1
- cieplnych - Grupa 2
- gazowych - Grupa 3
Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.
Poniżej przedstawiamy zakres prowadzonych szkoleń energetycznych:
- kurs na uprawnienia elektryczne 1 kV i powyżej
- uprawnienia gazowe
- uprawnienia cieplne
- szkolenia palaczy CO
- kurs na pomiary elektryczne
- kurs dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
- szkolenie autoklawy - uprawnienia na obsługę autoklawów
- kurs obsługi agregatów prądotwórczych
- kurs obsługi sprężarek
- kurs obsługi pomp, wentylatorów, urządzeń klimatyzacji i chłodniczych
- szkolenie amoniak - bezpieczna obsługa urządzeń zawierających amoniak
- odnowienie uprawnień - świadectw kwalifikacyjnych
Szkolenia energetyczne prowadzone są na podstawie programu obejmującego tematykę egzaminu. Kursy są przeprowadzane przez cały rok kalendarzowy

- Operator stacji LPG
Szkolenie w zakresie napełniania butli samochodowych gazem skroplonym LPG.
Cena: 450zł


Ponadto proponujemy szkolenia na operatorów:
- wózków teleskopowych
- suwnic
- kos spalinowych (wykaszarek i wycinarek)
i inne...

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym miejscy kraju
dla osób prywatnych oraz firm na zakładzie pracy w dowolny dzień tygodnia.

Biuro czynne od Pn do Pt 8:00-16:00
tel. kom. 519337397
Pełna treść ogłoszenia Słupek parkingowy ostrzegawczy, odblask

Przedstawiamy ostrzegawczą tyczkę parkingową Reflective 60; model z grotem lub z poprzeczną kotwą z odblaskowym materiałem Reflexcite
Oba modele mają po 60 cm długości, gdzie w gruncie umieszczone jest 20 cm (rysunki tyczek).
Produkt zrobiony jest z elastycznego i trwałego polipropylenu, pokrytego warstwą podkładu i farby do polipropylenu do zastosowań przemysłowych, odpornych na warunki atmosferyczne.
Połączenia grotu jak i kotwy poprzecznej z tyczką są bardzo wytrzymałe i wykonane na bazie prętów metalowych.

Montaż.

Montaż modelu z grotem:

- w gruncie miękkim tyczkę bezproblemowo można wbić, zaleca się wbicie oprócz grota 10-20 cm tyczki w celu stabilniejszego usadowienia

- w gruncie żwirowym, kamienistym, należy przygotować wstępne otwory za pomocą pręta, wbijaka metalowego o odpowiedniej średnicy lub nawiercenie gruntu wiertłem)
Montaż modelu z kotwą:

- wymaga wykopania bruzd o szerokości do 5 -10cm i głębokości 20 cm (za pomocą kilofa)

- w celu silniejszego montażu zaleca się położenie większych odłamków skalnych, betonu lub innego kruszywa bezpośrednio na poprzecznej kotwie, a następnie przysypanie drobniejszym materiałem lub gruntem tak przygotowany montaż będzie bardzo mocny i stabilny
Montaż w przypadku obu modeli może zostać także wykonany poprzez przybetonowanie tyczek bezpośrednio w gruncie.

W swojej ofercie posiadamy także modele do montażu na powierzchni płaskiej (na przykład: do betonu).

Tyczka ostrzegawcza objęta jest zastrzeżeniem wzoru przemysłowego Urzędu Patentowego RP.
Przeznaczeniem przedmiotu jest oznakowanie przebiegu drogi, podjazdów, granic działek, elementów stanowiących zagrożenie na gruncie, przepustów, kanałów, przebiegu tras narciarskich, tras turystycznych, placów budów i innych.

wykonane z elastycznego tworzywa PP bądź PCV zakończone grotem umożliwiającym wbicie bez konieczności użycia narzędzi.
Produkt posiada certyfikowany materiał odblaskowy (certyfikat w załączonych zdjęciach)

Rozwiązanie to o przenośnym charakterze i łatwości montażu jest stworzone szczególnie dla poprawy bezpieczeństwa na drogach niepublicznych w trudnych warunkach terenowych, powierzchniach prywatnych i różnego typu miejscach, gdzie montaż znanych rozwiązań jest niemożliwy lub utrudniony.
Na drogach niepublicznych w trudnych warunkach pogodowych i terenowych rozmieszczenie wielu przenośnych tyczek ostrzegawczych (np. co 5 m) po obu stronach drogi daje efekt \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"pasa startowego\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie przejazdu dla kierującego.
opakowania : 10 szt
20 szt
Produkt zrobiony jest z elastycznego i trwałego polipropylenu, pokrytego warstwą podkładu i farby do polipropylenu do zastosowań przemysłowych, odpornych na warunki atmosferyczne.

Wysyłka cały kraj.
Przekroje: 16mm ; 18mm, 20 mm
Wzór produktu zastrzeżony*
Spółka zajmująca się pośrednictwem w obrocie udziałami spółek prawa handlowego i dofinansowaniem,
Proponuje swoje usługi w zakresie:
Dofinansowania spółek, które utraciły płynność finansową i nie posiadają zdolności kredytowej, lecz posiadają majątek pozwalający na zabezpieczenie udzielonej pożyczki lub mogą udzielić gwarancji dla inwestora branżowego.

Pośrednictwa w kupnie sprzedaży spółek prawa handlowego.
Tworzenie na bazie likwidowanej spółki nowego podmiotu, który może wykorzystać wartości niematerialne i materialne spółki, która zostanie postawiona w stan likwidacyjny lub zostanie zgłoszony wniosek o upadłość likwidacyjną.
Przejecie zarządzania kryzysowego w sytuacji, kiedy obecny zarząd po wprowadzeniu programu naprawczego i dofinansowaniu widzi możliwości dalszego funkcjonowania, lecz przy zbiegu nieprzewidywalnych zdarzeń gospodarczych, dalsze funkcjonowanie może spowodować zagrożenia cywilno-karne dla członków zarządu.

Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego.
Przygotowanie spółki przed zgłoszeniem wniosku o upadłościowego z możliwością zawarcia układu bądź obejmującej likwidacje spółki.
Ochrona majątku członków zarządu w sytuacji, kiedy zobowiązania przekraczają wartość majątku spółki, a zarząd nie zgłosił wniosku o upadłość.

Pełną pomoc prawną w zagadnieniach kodeksu spółek handlowych, Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawa Upadłościowego i naprawczego.
Więcej informacji n a naszej stronie www.abconsulting.pl lub pod telefonem 503 333 160 lub 601 666 795
Marek Babik
[1]  2  3  4  5    >  >>  >|PomocRegulaminPolityka prywatnościReklamaKontaktMapa strony wykonanie strony: kreatywnafabryka.com